Biobased en circulaire economie 

De biobased economie haalt grondstoffen uit de zogenaamde ‘levende’ natuur: biomassa. Gewassen en reststromen uit de agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie worden als ‘groene grondstof’ gebruikt voor de productie van materialen, chemicaliën, energie en brandstof. Hier zijn steeds weer nieuwe technieken en oplossing voor nodig. Bij Kusters Recycling Solutions leveren we de oplossingen die deze processen ondersteunen en/of mogelijk maken.

De circulaire economie zet in op het grootschalig terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen. Door producten aan het einde van de levenscyclus in te zamelen en de materialen te scheiden kunnen deze weer voor nieuwe producten worden ingezet. Bij Kusters Recycling Solutions zijn we expert in het ontwerpen van innovatieve recycling oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan de circulaire economie.