Landelijke Compostdag 2017 

25-3-2017

De Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) zijn initiatiefnemers van de Compostdag. Een groot aantal van hun leden organiseren de Landelijke Compostdag elk jaar in samenwerking met vele gemeenten.

 

Met het eenmalig GRATIS uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten de burgers voor hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren. Bovendien willen zij iedereen kennis laten maken met dit product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.

 

U kunt op de website van uw gemeente of in uw huis-aan-huisblad kijken of er ook bij u in de buurt compost wordt uitgedeeld op 25 maart 2017.

 

De Rotoshifter is een ideale oplossing om compoststromen op te schonen van o.a. steen, glas en folies.